Acta Balneologica 2012/2

Spis treści

Włodzisław Kuliński
Problemy w diagnostyce i postępowaniu fizykalnym w zespole więzadła podłużnego przedniego

Katarzyna Osowska , Katarzyna Krekora, Łukasz Kikowski, Marta Woldańska-Okońska
Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Justyna Choromańska, Witold Rongies, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki, Sylwia Stępniewska, Lidia Koktysz, Andrzej Lazar, Agata Młynarska, Iza Korabiewska, Monika Lewandowska
Ocena wpływu wybranego programu rehabilitacji na możliwości funkcjonalne u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych – badanie pilotażowe

Przemysław Adamczyk, Irena Ponikowska
Problem nikotynowy u osób otyłych

Arkadiusz Krawiec, Robert Walczak
Potencjalny czas przeżycia bakterii w solankach leczniczych

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Arleta Hawrylak, Barbara Ratajczak, Ewa Boerner
Skala lęku i depresji HADS w ocenie skuteczności terapii uzdrowiskowej

Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Tomasz Halski, Alina Żurek, Jakub Taradaj, Robert Dymarek
Oddziaływanie leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia psychicznego kuracjuszy ocenianego kwestionariuszem GHQ – 28

K. Nghargbu, K. Schoeneich, gay mobile porn S.A Alagbe, T.C Davies, P.Shekwolo
Właściwości wody złożowej z pól naftowych w Nigerii w balneoterapii

Danuta Sziwa, Teresa Latour, Michał Drobnik
Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gytii – potencjalnych surowców leczniczych lub kosmetycznych

Alicja Szymańska-Paszczuk
Starzenie się skóry i możliwości jej rewitalizacji w nowoczesnych terapiach kosmetycznych

Pełna wersja elektroniczna w formacie PDF

Acta Balneologica 2012/2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.